12.08.2016 Vildsvin i Klelund Dyrehave

Klelund Dyrehaves overordnede målsætning er at forøge den biologiske mangfoldighed ved at skabe en vild og varieret natur med fokus på hjemmehørende arter som fx vildsvin. Biologisk set er vildsvin en værdifuld nøgleart, der skaber en dynamisk og levende natur med stor variation og gode levesteder for både dyr og planter. Udsætning af vildsvin vil gavne dyrehavens naturindhold og samtidig tilbyde publikum en anderledes og spændende naturoplevelse. Indtil bortskydning af det sidste frie vildsvin i 1801 var arten et naturligt element i den danske fauna.

 I løbet af meget kort tid udsættes i alt 24 vildsvin i Klelund Dyrehave som et supplement til dyrehavens eksisterende bestand af kron- og rådyr. Udsætningen sker med dyr fra Tofte Skov, der er et hegnet naturområde på knap 3.800 ha ejet af Aage V. Jensen Naturfond. Grisene regnes genetisk set for at være tæt på de oprindelige danske vildsvin. Alle udsatte grise er på forhånd testet for relevante sygdomme.

 Primo april 2016 blev 12 grise udsat i en mindre indhegning (8 ha) midt i dyrehaven for gradvist at tilpasse sig deres nye omgivelser. Grisene er faldet godt til og nu åbnes lågerne i udslusningshegnet snart, så dyrene gives adgang til hele dyrehaven. Under opholdet i udslusningshegnet har 3 unge søer fået i alt 12 smågrise. På sigt forventes, at området kan huse en bestand på cirka 100/200 dyr (vinter/sommer).

 I samarbejde med en række relevante myndigheder er der før udsætningen gennemført en række forberedende tiltag. Der er fx monteret et strømførende inderhegn (4 tråde) med alarm på dyrehavens eksisterende yderhegn samt etableret et frahegnet madpakkeareal ved legepladsen til brug for publikum.

 Vildsvinene vurderes ikke at udgøre en reel sikkerhedsrisiko for dyrehavens gæster. På Frijsenborg Gods har der gennem cirka 10 år været offentlig adgang til en lignende dyrehave med vildsvin uden konflikter mellem grise og publikum.

 For at give grisene ro og undgå unødig menneskelig kontakt opfordrer vi alle skovens gæster til at følge naturbeskyttelseslovens regler om kun at færdes på veje og stier. Skulle man være heldig at se vildsvinene, er det vigtigt ikke at opsøge grisene men holde en afstand på minimum 50 meter. Grisene må ikke fodres.