Klelund Dyrehave er et ambitiøst og visionært naturprojekt. Vi arbejder med at give området tilbage til naturen og skabe bedre plads til dyr og planter. Vores mål er et naturligt og oprindeligt økosystem, hvor nøglearter som krondyr og vildsvin bidrager til en varieret og dynamisk natur med stor biologisk mangfoldighed.

Om Klelund