Om Klelund

Den overordnede vision er at omdanne Klelund Dyrehave til en oase for den biologiske mangfoldighed

Vi tror på, at naturen kan tage vare på sig selv, hvis den får plads og lov til at gøre det. Derfor arbejder vi nu på at restaurere hele Klelund, så naturen snarest muligt igen selv kan tage over. Vi skaber større variation og forsøger at genskabe forsvundne levesteder i form af fx døde træer, ådsler og dyrelort. Vi sætter pris på en levende natur, hvor naturens egne processer skaber dynamik, og hvor vildtets græsning, skrælning, fejning, slid, m.v. bidrager til naturudviklingen. Dyrenes bidrag til naturindholdet suppleres fint af fx stormfald, hvor væltede træer efterlades til naturlig nedbrydning uden oprydning. Klelund er vild med vilje, og vi arbejder målrettet på at sætte naturen mere og mere fri.

Området forvaltes efter en række grundlæggende principper, der bl.a. skal:

  • Prioritere naturbeskyttelse over benyttelse
  • Genoprette naturlige økosystemer
  • Fremme en vild og dynamisk naturudvikling

Klelund Dyrehave blev etableret i 2010 og dækker et areal på 1.415 ha med en hegnslængde på 17 km. Skovarealet dækker cirka 55% og er domineret af nåletræer (85%). De hjemme­hørende træarter begrænser sig til cirka 15% af skovarealet.