Privatlivspolitik

PRIVATLIVSPOLITIK - KLELUND APS

Hos Klelund ApS (”Klelund”, ”os”, ”vi” eller ”vores”) prioriterer vi datasikkerhed og fortrolighed højt. I denne privatlivspolitik kan du læse nærmere om Klelunds behandling af dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmeside www.klelund.dk eller på anden vis interagerer med os. 

1) DATAANSVARLIG OG KONTAKTOPLYSNINGER
Klelund ApS
Agerbækvej 4
6682 Hovborg
CVR-nr. 34712484

Hvis du har spørgsmål omkring vores behandling af dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os på telefon: [+45] 5234 7878 og e-mail: kontakt@klelund.dk

2) FORMÅL, BEHANDLINGSGRUNDLAG OG TYPER AF PERSONOPLYSNINGER

Vi har nedenfor beskrevet med hvilke formål, vi behandler dine personoplysninger, når du interagerer med Klelund.

A) FOR AT BESVARE HENVENDELSER
Hvis du kontakter os via vores hjemmeside, på e-mail eller på anden vis, vil vi behandle dine personoplysninger for at kunne besvare din henvendelse. Vi behandler typisk følgende personoplysninger om dig navn, adresse, e-mail, telefonnummer og evt. virksomhedsnavn.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(f) (interesseafvejningsreglen) som behandlingsgrundlag for denne behandling, da det er nødvendigt for at kunne besvare din henvendelse og kommunikere med dig.

Hvor vi er pålagt ved lov at behandle dine personoplysninger behandles de med hjemmel i databeskyttelsesforordningen artikel 6(1)(c) (retlig forpligtelse), det kan være i forbindelse med en anmodning, der relaterer sig til GDPR.

Vi indsamler personoplysningerne direkte fra dig og opbevarer dem kun så længe, det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål. I forhold til GDPR-henvendelser kan oplysningerne opbevares i op til 5 år fra ekspeditionen, da dette er forældelsesfristen iht. Databeskyttelsesloven.

B) BRUG AF VORES HJEMMESIDE
Når du tilgår vores hjemmeside, bruger vi cookies for at indsamle personoplysninger om din færden på hjemmesiden. Du kan læse mere om dette og få et link til disse tredjepartudbyderes privatlivspolitikker i cookieoversigten, som kan tilgås via vores Cookiepolitik.

Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din brug af vores hjemmeside som beskrevet ovenfor og yderligere beskrevet i vores cookieoversigt, som kan tilgås via vores Cookiepolitik, på baggrund af databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (a) (samtykke). Vi kan dog også anvende databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) (interesseafvejningsreglen) i forhold til cookies, der er nødvendige for hjemmesidens funktionaliteter. Vores interesse er at sikre dig den bedst mulige oplevelse på hjemmesiden.

Du kan læse mere om brugen af cookies i vores Cookiepolitik. Du kan tilbagekalde eller ændre dit samtykke ved at afvise cookies i cookieoversigten (nederst i cookieoversigten) eller ved at blokere og slette cookies i din browsers indstillinger.

C) KØB AF RIDEKORT M.V.
Hvis du henvender dig til os for at købe et ridekort eller foretage andre indkøb, vil vi behandle dine personoplysninger for at kunne indgå en aftale med dig. Vi behandler typisk følgende personoplysninger om dig i den forbindelse: navn, adresse, e-mail, telefonnummer, nummer på ridekort og den periode, hvor kortet er gældende. Vi bruger oplysningerne til administration og til at kunne kontakte dig, hvis der er relevante informationer om dyrehaven og din brug af kortet, eksempelvis i tilfælde af skovningsarbejde, nyanlagte veje, jagt, sygdomsrisiko eller lignende.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) (kontrakt) som behandlingsgrundlag, når du henvender dig for at foretage et køb, da det er nødvendigt for at opfylde aftalen med dig.

Vi behandler din faktura og betalingsoplysninger med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 (1) (c) (retlig forpligtelse), idet vi er pålagt ved lov at bogføre indtægter og udgifter.

Vi opbevarer dine personoplysninger i op til et år efter ridekortets udløb med henblik eventuel genbestilling, dog opbevarer vi fakturaoplysninger i det pågældende regnskabsår plus 5 år i henhold til den danske bogføringslovgivning.

D) LEVERANDØR
I forbindelse med kontraktindgåelse, kontraktuelle drøftelser, ad-hoc leverancer eller drøftelser om dette, kan vi behandle personoplysninger. Vi behandler typisk navn, stilling, mailadresse, korrespondance, telefonnummer, oplysninger om prokura og de oplysninger, der fremgår af din autosignatur.

Formålet med behandlingen er at administrere vores kontrakter med vores leverandører, hjemtage varer, undersøge nye leverandørforhold og holde overblik over potentielle og kommende forretningspartnere.

Vi anvender databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) (interesseafvejningsreglen) som grundlag for vores behandling af dine personoplysninger, da det er nødvendigt at registrere disse personoplysninger for at kunne kontakte vores nuværende og fremtidige leverandører. Vi anvender ligeledes databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (b) som grundlag for vores behandling af dine personoplysninger i forbindelse med indgåelse af kontrakter eller administration af eksisterende kontrakter.

De oplysninger, vi behandler, stammer som udgangspunkt fra dig eller dine kollegaer i den juridiske enhed, som du repræsenterer eller er ansat i.

Personoplysningerne slettes, når de ikke længere er relevante for det formål, de er indhentet til. Det kan f.eks. være i tilfælde af, at forhandlinger ikke fører til indgåelse af en kontrakt, 72 måneder efter en kontrakt er ophørt eller ved udløb af en forældelsesfrist.

E) TV-OVERVÅGNING
Vi har installeret tv-overvågning af bestemte, målrettede områder af vores indendørs og udendørs lokaliteter. De videoovervågede områder er tydeligt markeret ved skiltning.

Vi behandler i den forbindelse personoplysninger i form af tv-overvågningsoptagelser af færdsel på Klelunds område.

Formålet med videoovervågningen er kontrol af adgange til de pågældende lokaliteter, kriminalitetsforebyggelse samt at sikre sikkerheden for vores medarbejdere og besøgende. Optagelserne kan endvidere blive anvendt ved opklaring af hændelsesforløb og til dokumentation heraf. Optagelser vil kun blive set og gennemgået i tilfælde af mistanke om kriminelle handlinger eller ved interne/eksterne revisioner.

Vi anvender Lov om tv-overvågning samt interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) (interesseafvejningsreglen) som grundlag for vores behandling af dine personoplysninger, da det er nødvendigt at registrere disse personoplysninger af hensyn til at sikre en tilstrækkelig grad af sikkerhed for vores medarbejdere og gæster i forhold til uvedkommende adgang, mistænkelig adfærd, beskyttelse af aktiver og for at forhindre og forfølge kriminalitet. Vi anvender databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 som grundlag, hvis overvågningen afslører kriminelle handlinger.

Optagelser fra tv-overvågning, der er sket med det formål at forebygge kriminalitet, kan videregives til politiet i tilfælde af kriminelle handlinger, eller hvis videregivelsen på anden måde følger af gældende lovgivning. Vi kan desuden videregive optagelserne til advokater og andre rådgivere samt offentlige myndigheder, hvor det følger af gældende lovgivning. Hvis det er nødvendigt at videregive optagelserne til andre formål end førnævnte, vil vi anmode om dit samtykke til en sådan videregivelse, hvis du indgår i optagelserne.

Optagelser fra tv-overvågning, der er sket med det formål at forebygge kriminalitet, bliver slettet eller anonymiseret senest 30 dage efter optagelsen, medmindre det er nødvendigt for os at opbevare optagelserne med det formål at håndtere en specifik sag f.eks. i forbindelse med at opklare en lovovertrædelse. I så fald opbevares oplysningerne så længe, det er nødvendigt for behandlingen af den konkrete hændelse.

Optagelser fra tv-overvågning, der er sket med andre formål, vil blive slettet, når det ikke længere tjener til et formål at opbevare oplysningerne.

F) VILDTKAMERAER

GENERELT
Vi har installeret en række vildtkameraer flere steder i Klelund Dyrehave med henblik på overvågning af områdets fauna, herunder de ulve, der færdes i dyrehaven. Vildtkameraerne optager kun, når der registreres bevægelse indenfor en radius af ca. 10 meter. Hvis du passerer et af vildtkameraerne, vil vi derved kunne komme til at behandle dine personoplysninger (dit billede/video). Vildtkameraerne er tydeligt mærket med Klelund Dyrehave.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) (interesseafvejningsreglen) som behandlingsgrundlag for denne behandling. Vores legitime interesse er at kunne følge hvilke dyr, der opholder sig i Klelund Dyrehave og deres adfærd. Vildtkameraerne er udelukkende opsat med det formål at iagttage og dokumentere dyrenes adfærd og sammensætning og falder følgelig uden for lov om tv-overvågning.

Optagelserne fra vildtkameraerne tilgås og opbevares af Klelund og gennemgås regelmæssigt med henblik på at udtage og opbevare optagelser med relevans for områdets fauna. Optagelse med personer slettes umiddelbart og udtages således ikke.

SÆRLIGT OM VILDTKAMERAER OPSAT SOM DEL AF DEN NATIONALE ULVEOVERVÅGNING

Vi har flere steder i Klelund Dyrehave installeret vildtkameraer særligt med henblik på iagttagelse af de ulve, der færdes og yngler i dyrehaven. Disse vildtkameraer optager ligeledes kun, når der registreres bevægelse indenfor en radius af ca. 10 meter og er tydeligt mærket med Klelund Dyrehave.

Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) (interesseafvejningsreglen) som behandlingsgrundlag for denne behandling. Vores legitime interesse er at kunne følge ulvenes adfærd og aktiviteter, herunder om ulvene bevæger sig ind og ud af området ved at krydse færiste. Kameraerne ved færistene har en høj placering, hvormed almindelige køretøjer som udgangspunkt filmes ovenfra. Desuden aktiveres disse kameraer kun i døgnets mørke timer, hvor optagelserne sker ved hjælp af infrarøde dioder (IR), der giver en begrænset detaljerigdom og dermed slører persontræk.

Vildtkameraerne er udelukkende opsat med det formål at iagttage og dokumentere ulvenes adfærd og sammensætning og falder følgelig uden for lov om tv-overvågning.

Optagelserne videregives uredigeret til det videnskabelige konsortium mellem Naturhistorisk Museum i Aarhus (NHMA) og Aarhus Universitet (AU), der varetager den nationale overvågning af ulve i Danmark for Miljøstyrelsen. Vi anvender interesseafvejningsreglen i databeskyttelsesforordningens art. 6 (1) (f) (interesseafvejningsreglen) samt art. 6 (1) (e) som behandlingsgrundlag for denne videregivelse. Vores legitime interesse er at støtte op om den nationale ulveforskning. Efter videregivelsen slettes alle optagelser indeholdende personer af NHMA/AU i forbindelse med første gennemsyn.

Efter Klelunds udtagelse af relevante optagelser af områdets fauna og videregivelse af optagelserne til AU/NHMA slettes optagelserne af Klelund.

Du kan læse mere om den nationale ulveovervågning her: www.ulveatlas.dk. Vær opmærksom på, at vi ikke er ansvarlige for indholdet på denne hjemmeside. Vi henviser til pkt. 9 nedenfor omkring links til andre hjemmesider.

3) MODTAGERE

Vi kan dele dine personoplysninger med selvstændige dataansvarlige, hvis vi er forpligtet til at gøre det, eller hvis det er nødvendigt for at opfylde det relevante formål. Disse kategorier af modtagere er: 

 • Skattemyndigheder
 • Revisorer
 • Banker
 • Andre offentlige myndigheder

Vi kan også overdrage dine personoplysninger til vores databehandlere. Sådanne overdragelser er underlagt en databehandleraftale, og databehandleren må ikke bruge dine oplysninger til andre formål end at behandle dem på vegne af os. Disse kategorier af databehandlere er:

 • IT-leverandører
 • Konsulenter
 • Sikkerhedsudbydere
 • Andre leverandører af ydelser, som Klelund arbejder sammen med


4) BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER UDEN FOR EU/EØS

Klelund overfører, opbevarer og behandler dine oplysninger (inkl. personoplysninger og indhold) både i og uden for Danmark. Hvor end i verden dine personoplysninger overdrages, opbevares eller behandles af os eller af en leverandør på vores vegne, vil vi tage rimelige forholdsregler for at beskytte dine personoplysninger. 

Generelt opbevarer vi data indenfor EU/EØS. Dine personoplysninger kan dog blive overført eller tilgået fra lande udenfor EU/EØS. Hvis dine personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS, vil en sådan overførsel ske på følgende juridiske grundlag:

 • Bindende virksomhedsregler (Binding Corporate Rules)
 • Landet er godkendt af EU-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau
 • Hvis landet ikke er godkendt af EU-Kommission som havende et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, vil vi sikre overførsel på følgende måde:
  • Ved brug af EU-Kommissionens standard-kontraktbestemmelser
  • Ved indhentelse af dit samtykke til overførslen

Vi anvender Microsoft Office 365 med dataopbevaring indenfor EU/EØS. Det kan dog forekomme, at data overføres eller tilgås fra lokationer i tredjelande. Skulle dette være tilfældet, vil overførselsgrundlaget være EU-kommissionens standardkontrakter.

5) OPBEVARING AF PERSONOPLYSNINGER
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål.

Det kan ske, at vi behandler og opbevarer oplysningerne i længere periode, hvis de er anonymiseret eller hvis vi er juridisk forpligtet til at opbevare dem.

6) TILBAGEKALDELSE AF SAMTYKKE
Du kan til enhver tid tilbagekalde eventuelle samtykker, som du måtte have afgivet til os. Samtykke kan tilbagekaldes ved at kontakte os på kontaktoplysningerne angivet ovenfor i afsnit 1. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det først virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker derfor ikke lovligheden af vores behandling af oplysningerne frem til tidspunktet, hvor du trækker dit samtykke tilbage.

7) DINE RETTIGHEDER
Efter lovgivningen i databeskyttelsesforordningen og Databeskyttelsesloven har du en række rettigheder. 

 • Du har ret til at få indsigt i, og få rettet eller slettet de oplysninger, som vi behandler om dig 
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
 • Du har ubetinget ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger i markedsføringsøjemed
 • Du har ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet)

Bemærk, at der kan være betingelser eller begrænsninger i disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du f.eks. altid har ret til dataportabilitet – det afhænger af de specifikke omstændigheder omkring behandlingsaktiviteten.

Du kan udøve dine rettigheder ved at kontakte os via e-mail: kontakt@klelund.dk eller kontaktinformationerne ovenfor i pkt. 1. Hvis du kontakter os via kontakt@klelund.dk , vil det være nødvendigt at få bekræftet din identitet af sikkerhedshensyn.

8) ÆNDRING AF DENNE PRIVATLIVSPOLITIK
Vi opdaterer kontinuerligt denne Privatlivspolitik for at sikre os, at vi giver dig så præcis information som muligt, samt for at sikre os, at vi overholder gældende lovgivning. Dette medfører, at vi løbende vil opdatere og ændre denne Privatlivspolitik. Den til enhver tid gældende version af denne Privatlivspolitik kan findes ved at følge dette link


9) LINKS TIL ANDRE HJEMMESIDER

Vores hjemmeside kan indeholde links til andre hjemmesider eller til integrerede sider. Vi er ikke ansvarlige for indholdet på andre selskabers hjemmesider eller for sådanne selskabers procedurer for indsamling af personoplysninger. Når du besøger andre hjemmesider, bør du læse disse siders privatlivspolitikker og andre relevante politikker.


10) SPØRGSMÅL OG KLAGER

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik, eller hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, så kontakt os venligst på kontaktoplysningerne angivet ovenfor i afsnit 1.

Du kan også klage til:
Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
DK-2500 Valby
T: +45 33 19 32 00
E: dt@datatilsynet.dk

Denne Privatlivspolitik er senest opdateret 6. december 2021